Tất Cả Sản Phẩm

Combo điều lụa & điều vàng
230,000  210,000 

Combo điều lụa & điều vàng

230,000  210,000 

Combo điều lụa & hạt mixed
230,000  210,000 

Combo điều lụa & hạt mixed

230,000  210,000 

Combo điều lụa & sen sấy
230,000  210,000 

Combo điều lụa & sen sấy

230,000  210,000 

Điều lụa
240,000  220,000 

Điều lụa

240,000  220,000 

Điều lụa rang muối
230,000  210,000 

Điều lụa rang muối

230,000  210,000 

Điều Vàng rang muối
230,000  210,000 

Điều Vàng rang muối

230,000  210,000 

Hạt Maccadamia Úc
58,000  50,000 

Hạt Maccadamia Úc

58,000  50,000